Stołeczne Centrum
Kultury i Sportu
"HALS"

AKTUALNOŚCI

Obecnie Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” poszukuje sponsorów i zbiera środki finansowe na reaktywację klubu sportowego SCKiS HALS Warszawa, który posiadał sekcję tenisa stołowego. SCKiS HALS Warszawa przez wiele lat prowadził szkolenie dla dzieci i młodzieży, organizował obozy oraz imprezy sportowe, a także uczestniczył we współzawodnictwie sportowym, niejednokrotnie odnosząc przy tym spektakularne sukcesy. Większość zadań organizowana była przy wsparciu finansowym ze środków publicznych, pochodzących z Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, a także Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Dodatkowo zadania były dofinansowane również przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Jeżeli pasjonujesz się tenisem stołowym i posiadasz wolne środki finansowe, które chciałbyś zainwestować w rozwój młodego pokolenia skontaktuj się z nami pod nr tel. 22 345 66 01. Chętnie umówimy się na spotkanie!