Stołeczne Centrum
Kultury i Sportu
"HALS"

SPORT

Zajęcia sportowe oraz działalność sekcji tenisa stołowego są czasowo zawieszone do odwołania.

 

 

Zajęcia sportowe

W ramach Stowarzyszenia „Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS" działa sekcja tenisa stołowego, która prowadzi zajęcia w czterech placówkach na terenie Warszawy. Celem sekcji tenisa stołowego jest popularyzacja tej dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży.

Tenis stołowy należy do najbardziej popularnych gier sportowych na świecie i zyskuje coraz większą popularność w śród dzieci i młodzieży. Tenis jest grą wykorzystują sterowanie piłką za pomocą uderzeń rakietką w granicach stołu i nad siatką. Jednak jego podstawę stanowi wysoki poziom koordynacji, szybkości i wytrzymałości szybkościowej oraz wiedza i zmysł taktyczny, a także ukształtowanie w trakcie systematycznych zajęć konsekwentne dążenie do celu, nie ustępliwość i wola walki oraz zasady postępowania fair play. Rozwijając harmonijnie podstawowe cechy merytoryczne człowieka, a zwłaszcza koordynację ruchową, szybkość i refleks staje się autentycznie sportem dla wszystkich.Sekcja tenisa stołowego

Proces szkolenia w sekcji tenisa stołowego nie jest zwykłym uczęszczaniem na zajęcia sportowe, to również podejmowanie wszelkich działań integracji zawodników wraz z zespołu trenerskim. W sekcji tenisa stołowego dzieci i młodzież uczą się elementów technicznych niezbędnych do gry w tenisa stołowego. Ponadto uczą się elementów technicznych i nie skończonej ilości kombinacji gry. Świadomy i aktywny udział w procesie szkolenia sportowego, systematyczność, czyli zachowanie planowego, logicznego porządku w układzie treści treningowych, dostępność czyli dostosowanie środków, form i metod do rozwoju zawodnika. Organizacja pracy treningowej opiera się o możliwie najbogatszą znajomość poszczególnych zawodników.